Hiệp Hội du lịch Thanh Hóa đẩy mạnh hợp tác tạo chuỗi du lịch dịch vụ khép kín.
Cần quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng phục vụ và năng lực quản lý cho đội ngũ những người làm du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến hợp tác, liên doanh, liên kết tạo thành chuỗi dịch vụ du lịch khép kín nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh, là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại hội nghị tổng kết công tác hiệp hội du lịch Thanh Hóa năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa được tổ chức sáng 1/2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đánh giá cao những cố gắng của Hiệp Hội du lịch Thanh Hóa và nhấn mạnh: Để có được kết quả hoạt động du lịch năm 2017 có đóng góp rất lớn của các hội viên Hiệp Hội du lịch tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn khẳng định: Tiềm năng du lịch của tỉnh là rất lớn. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh rất quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch, xác định phát triển du lịch là 1 trong 5 chương trình trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. UBND tỉnh đã phê duyệt đề án phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 và ban hành các cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp phát triển lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phải thừa nhận thực tế là du lịch của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có. Vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp Hội du lịch Thanh Hóa trong năm 2018 cần tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức hội, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ doanh nghiệp hoạt động du lịch có tính chiến lược. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, hợp tác, liên doanh, liên kết tạo thành chuỗi dịch vụ du lịch khép kín, khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh, góp phần đưa hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục có những khởi sắc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn và Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp Hội du lịch Việt Nam đã tặng Bằng khen của Hiệp Hội du lịch Việt Nam cho Hiệp Hội du lịch Thanh Hóa vì đã có thành tích trong tổ chức các hoạt động của Hiệp Hội du lịch tỉnh năm 2017, góp phần vào sự nghiệp phát triển Hiệp Hội du lịch Việt Nam./.

Tin xem nhiều
Cổng thông tin điện tử là sản phẩm khoa học công nghệ cấp tỉnh
Đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm
Xây dựng bởi công ty công nghệ Lam Kinh